Transformativni pristup u borbi protiv klimatskih promjena kroz ekološku izgradnju kuća (ECO HOUSING) u Bosni i Hercegovini i regionu zapadnog Balkana

Transformativni pristup u borbi protiv klimatskih promjena kroz ekološku izgradnju kuća (ECO HOUSING) u Bosni i Hercegovini i regionu zapadnog Balkana
Transformativni pristup u borbi protiv klimatskih promjena kroz ekološku izgradnju kuća (ECO HOUSING) u Bosni i Hercegovini i regionu zapadnog Balkana

Centar za ekonomski i ruralni razvoj (CERD) je partner na projektu ECO HOUSING u okviru kojega će se raditi na promociji prirodne izgradnje te će se zajedno sa partnerima iz zemalja V4 regiona (Češka, Slovačka, Mađarska i Poljska) organizovati praktične edukativne radionice iz prirodne gradnje.

U zemljama V4 regiona  postoje stotine porodičnih eko kuća koje su izgradili entuzijasti uz podršku organizacija civilnog društva koje edukuju kako širu javnost tako i same praktičare (obrtnike i zanatlije). Međutim, ekspertiza i iskustvo u oblasti ekološke izgradnje objekata su veoma ograničeni u Bosni i Hercegovini tako da će Projekat Eco Housing direktno adresirati ovaj problem.

Veliki negativan uticaj građevinske industrije i domaćinstava na klimatske promjene biće adresiran kroz promociju ekološke izgradnje kuća i ekološkog stanovanja. Praktične vještine eko izgradnje kao i podizanje javne svijesti o prirodnim materijalima, koji imaju nisku emisiju CO2 i koji zadovoljavaju standarde za pasivne objekte, predstavljaju aktivnosti projekta koje će biti bazirane na razmjeni iskustava i na uspostavljanju i jačanju partnersatva u zemljama regiona V4 i zapadnog Balkana. Sve ovo će u konačnici imati pozitivan i održiv uticaj na lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini.

Profesionalci i ljudi iz sektora građevine kao i cijelo društvo trebaju biti informisani i razumjeti važnost promjena i novih trendova  u građevinskoj industriji kao i promjena u našim životnim navikama kako bismo svi zajedno prevazišli iracionalnost sadašnje konvencionalne gradnje. To će se postići praktičnom demonstracijom i usavršavanjem neophodnih vještina, a na osnovu razmjene iskustava. Praktična demonstracija će uključivati projektovanje “Tiny House” i održavanje praktičnih radionica o metodama i tehnologijama njene izgradnje koje će CERD organizovati u saradnji sa stručnjacima iz partnerskih organizacija iz zemalja V4 regiona.

Projekt implementacija period : 1 mart 2024 – 31 avgust 2025 (18 mjeseci)

PARTNERI

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, br / slovački Centar za Komunikaciju i Razvoj (SCCD), Slovačka, Podnosilac

Centar za ekonomski i ruralni razvoj / Centar za Ekonomski i Rural Razvoj (CERD ), Bosna i Hercegovina

Sdružení hliněného stavitelství zs / Zemljana arhitektura Udruženje (SHS), Češka

Környezettudatos Építők Szervezete / Udruženje o ekološki svjesnoj gradnji (KÉSz), Mađarska

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego / poljsko udruženje za prirodnu izgradnju (OSBN), Poljska

Projekat Transformativni pristup u borbi protive klimatskih promjena kroz ekološku izgradnju kuća (ECO HOUSING) u Bosni i Hercegovini i regionu zapadnog Balkana sufinansiraju vlada Češke, Mađarske, Poljske i Slovačke putem Višegrad grantova iz Međunarodnog Višegrad Fonda.  Misija fonda je da unapredi ideje za održivu  regionalnu saradnju u zemljama Centralne Evrope.

 


 

Transformative Approach to Combat Climate Change through Eco Housing in Bosnia and Herzegovina and Western Balkan region

Center for Economic and Rural Development (CERD) is a partner in the ECO HOUSING project which will promote natural eco construction and will, together with partners from the countries of the V4 region (Czech Republic, Slovakia, Hungary and Poland), organize practical educational workshops on natural and eco housing practices.

In V4 countries there are hundreds of family eco-houses built by enthusiasts, supported by civic associations, which educate both the public and the craftsmen. However, expertise and experience are  limited in Bosnia and Herzegovina, and this obstacle will be directly addressed through this project.

The huge effect of construction industry and households on climate change will be addressed by promoting  eco-housing. Practical skills of craftsmen and public awareness on low-emission natural materials and  passive standards will be build based on exchange of experience, initiation and strengthening of partnerships in V4 and Western Balkan for sustainable impact to local communities in Bosnia and Herzegovina.

Professionals in construction and the whole society should be informed and understand the importance of pattern changes in building industry and change of our living habits to overcome the irrationality of the current conventional construction. This will be achieved by practical demonstration and improving skills, based on exchange of experience. The practical demonstration will involve the design of a tiny house and practical trainings workshops on methods and technologies during its construction for the partner from Bosnia and Hercegovina, under the leadership of the experts from V4 countries. By an online campaign the broader public will be reached and local communities in Bosnia and Herzegovina will be equipped to pursue eco-housing projects.

Project implementation period: 1 March 2024 – 31 August 2025 (18 months)

PARTNERS

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o. / Slovak Centre for Communication and Development (SCCD), Slovakia, Applicant

Centar za ekonomski i ruralni razvoj / Center for Economic and Rural Development (CERD), Bosnia  and Herzegovina

Sdružení hliněného stavitelství z.s. / Earthen Architecture Association (SHS), Czechia

Környezettudatos Építők Szervezete / Association of Enviromentally Conscious Builders (KÉSz), Hungary

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego / Polish Association for Natural Building  (OSBN), Poland

The project Transformative Approach to Combat Climate Change through Eco-Housing in Bosnia and Herzegovina and Western Balkan region is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund.  The mission of the fund is to advance ideas for sustainable  regional cooperation in Central Europe.

Pretplatite

se na naš newsletter