Domestica Zajednica

Domestica Zajednica
Domestica Zajednica

– Domaća zajednica zaljubljenika u čovjeka i prirodu –

„Čovjek može da prodire u prirodu ma sa koje strane, uvijek će naići na neku mudrost!“

(Johan Volfgang Gete)

Domestica je imanje i zajednica koja okuplja ljude sličnih razmišljanja, osjećaja i djelovanja u jednostavnu i čarobnu priču kojom otvara vrata koja vode u bolji svijet.

Tražeći izlaz iz zabluda „modernog čovjeka“ Domestica nastoji da nas potakne vraćanju prirodi, gdje čovjek i priroda funkcionišu u dosluhu i skladu, harmoničnom ritmu postojanja. Domestica je organski sertifikovano imanje, koje se pri ekološkom uzgoju hrane oslanja na učenja Dr. Rudolfa Steinera i metode biodinamičke poljoprivrede koje uključuju upotrebu biodinamičkih pripravaka i sjetvenog kalendara koji prateći kretanje Mjeseca i zvijezda usklađuje životne i prirodne cikluse. Na imanju je začeta i priča biodinamičkog pčelarstva. Holistički pristup, waldorfska pedagogija, biodinamički uzgoj, umjetnička i kulturna ko-kreacija, psiho-fizičko-duhovni razvoj djeteta i čovjeka neke su od tema kojima se bavimo i koje nastojimo da živimo.

Domestica želi da nas potakne na radikalno mijenjanje sebstva, tj. odnosa nas samih prema prirodi i samom sebi. Svjetlost duha i one božanske luče koja sija u svakom čovjeku, moguće je vidjeti, a istinska ispravnost ovakve priče donijeće nam sam život i razmjenu iskustava uz lični i kolektivni rast i razvoj. Tajne prirode su neiscrpne.

Domestica zajednica nudi rješenja za probleme sa kojima se čovječanstvo susreće. Od ograničenih resursa energije do urušavanja ekonomije i promjene klime, život nam svakodnevno govori u čemu i gdje griješimo. Takođe nam pokazuje kako velike promjene u svijetu dovode do promjena u našim životima.  Mi želimo da pokažemo kako može drugačije i kako nastaje nov, zdrav i održiv svijet, a naš zadatak je da:
  • Postanemo svjesni svijeta u kojem živimo.
  • Iskoristimo drevne mudrosti i saznanja kao i nove inovativne pristupe o zajedništvu čovjeka sa čovjekom i čovjeka sa prirodom.
  • Djelujemo zajedno i gradimo nove odnose u životu, porodici i društvu zasnovane na održivim principa.

Dobrodošli!

Domestica je nastala u okviru Centra za ekonomski i ruralni razvoj u namjeri da vlastitim primjerom podržimo stvaranje održivih zajednica na selu.

Centar za ekonomski i ruralni razvoj (CERD) je nevladina, neprofitna organizacija, osnovana 2012. godine, sa ciljem kontinuiranog razvoja ruralnih područja i unapređenja kvalitete života žena i muškaraca na selu. Prije nekoliko godina, CERD je preselio svoje prostorije iz Banja Luke u ruralno područje, u obližnje selo Krnete, gdje nas je više od 40 godina u samoći čekala stara, napuštena i oronula škola da joj ponovo vratimo stari sjaj i udahnemo život u vidu modernog ruralnog edukativnog centra. Preseljenjem iz grada na selo, CERD je želio pokazati da prati i živi svoj moto: RURALNO JE IN!

Pretplatite

se na naš newsletter