Projekat EU RURALItest – Pathway to EASTern EUrope RURAL livIng labs as a mean To empower youth at local level

Projekat EU RURALItest – Pathway to EASTern EUrope RURAL livIng labs as a mean To empower youth at local level
Projekat EU RURALItest – Pathway to EASTern EUrope RURAL livIng labs as a mean To empower youth at local level
 • Projekt: EU RURALITeast 
 • Program : Erasmus+ – Izgradnja kapaciteta u području mladih
 • Poziv: ERASMU-YOUTH-2023-CB
 • Broj projektnih partnera: 9 partnera
 • Geografska pokrivenost: Italija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Grčka, Albanija, Crna Gora
 • Ukupni budžet: 388.504,00 € / Ukupan iznos sufinansiranja EU: 300.000,00 €
 • Trajanje: 24 mjeseca (novembar 2023 – oktobar 2025)

Projekt RURALITeast ima za cilj stvaranje Living Labs u istočnoeuropskim zemljama, usmjerenih na mlade i osobe koje rade sa mladima kao i potencijalne mlade preduzetnike koji djeluju u ruralnim područjima. Ideja je pokrenuti proces prekvalificiranja za mlade osobe i potencijalne preduzetnike u vezi s održivim poduzetničkim i digitalnim kapacitetima kako bi se osnažila ruralna područja i očuvale njihove osebujne vrijednosti, jedinstvenost lokalnih teritorija i njihovih povezanih poljoprivredno-prehrambenih i zanatskih proizvoda i čime se osigurava njihova održivost u skladu sa evropskim Green Deal-om i Zelenom agendom za Zapadni Balkan. RURALITeast Living Labs osmislit će modularne treninge, tematske radionice i individualne mentorske aktivnosti kako bi na najprikladniji i ciljani način odgovorili na specifične potrebe mladih potencijalnih preduzetnika. Aktivnosti će se također provoditi na temelju prethodnih prezentacija najbolje prakse. Pristup sa više uključenih strana osigurat će široko sudjelovanje svih relevantnih aktera koji djeluju na lokalnim ruralnim područjima (javni subjekti i kreatori lokalnih politika; učesnici privatnog poslovnog sektora koji djeluju u ruralnim područjima; organizacije za pružanje poslovnih usluga; univerziteti i centri kompetencije; omladinske organizacije; tematske organizacije civilnog društva i udruženja) kako bi doprli do širokog broja aktera uključenih u aktivnosti projekta koji će pridonijeti stvaranju i daljnjem razvoju koncepta Living Lab. Također, budući da se važne promjene uvijek događaju na lokalnoj razini, bilo bi ključno uključiti opštine i javna tijela u pružanje podrške mladima i poticanje njihovog aktivnog sudjelovanja u ulozi kreatora promjena i očuvanje ruralnosti i njezine tradicije kroz programe održivosti i inovativne metodologije proizvodnje i usvajanje organizacijskih modela.

EU RURALITeast holistički pristup sastoji se od:

 • Izgradnja kapaciteta i obuka: izgradnja kapaciteta mladih i privrednih aktera znanjem vezanim uz zakonske, administrativne, organizacijske, strukturalne, proizvodne i resursne zahtjeve za stvaranje preduzeća i mogućnosti umrežavanja, u istočnim zemljama EU;
 • Održivi prijenos znanja o inovacijama: s ciljem povećanja razine svijesti o potencijalima uloge mladih u ruralnim ekosustavima koji potiču inovacije kroz održivi pristup;
 • Umrežavanje i angažman: Razvoj modela saradnje mladih u ruralnim područjima kroz stvaranje Living Labs koji zainteresiranim stranama mladih pružaju svu potrebnu podršku za pokretanje održivih poslovnih modela u ruralnim područjima i iskorištavanje mogućnosti umrežavanja vršnjaka i učenja.

EU RURALITeast Opšti ciljevi

 • Podrška mladim preduzetnicima ili preduzetnicima u ruralnim područjima u istočnoeuropskim zemljama kako bi bili održiviji i bolje se razvijali;
 • Promocija osnaživanja i usavršavanja/ponovnog osposobljavanja mladih i preduzetnika sa ciljem očuvanja i jačanja kapaciteta ruralnih zajednica za razvoj održivih poslovnih modela;
 • Promocija teritorijalnog razvoja počevši od mladih, također baveći se relevantnim temama tranzicijskog puta za ruralna područja.

EU RURALITeast Specifični ciljevi

 • Analiziranje specifičnih potreba za osposobljavanjem za mlade i preduzetnike u ruralnim područjima u istočnoeuropskim zemljama i mapiranje postojećih programa osposobljavanja, metodologija, materijala, alata;
 • Metodološki dizajn, sadržaj i tehnički razvoj koncepta EU RURALITeast Living Labs;
 • Uspostaviti radno okruženje za učenje i identifikaciju mogućih društveno-ekonomskih i kulturnih učinaka procesa izgradnje kapaciteta mladih za mlade u tim specifičnim ruralnim područjima;
 • Implementacija i razvoj inovativnih modela za ruralna poslovna područja i stvaranje koncepta Living Labs, kako bi se osigurao mehanizam suradnje ruralnih ekosustava.

EU RURALITeast Partnerstvo se sastoji od 9 različitih partnera iz 6 različitih zemalja. Ovi su:

Klaster AgriFood Campania Italija (IT) https://www.clusteragrifoodcampania.it/
Udruga ShumArt Srbija (RS) https://www.sumart.org.rs/
Visoka škola Banja Luka College Bosna i Hercegovina (BA) https://blc.edu.ba/en/
Confartigianato Imprese Salerno Italija (IT) https://www.salernoconfartigianato.it/
Institut za razvoj poduzetništva Grčka (EL) https://ied.eu/
Metroresearch Center – Metropolitan University of Tirana Albanija (AL) https://umt.edu.al/en/metroresearch-center/
AGENCIJA ZA LOKALNU DEMOKRATIJU Crna Gora (ME) http://www.aldnk.me/
Centar za ekonomski i ruralni razvoj Bosna i Hercegovina (BA) https://cerd.ba/
Partneri za savjetovanje i razvoj Albanija (AL) www.arkayouthcenter.com

Pretplatite

se na naš newsletter