Podrška projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Bosni i Hercegovini u okviru projekta “GreenWorks – Zeleni Radovi, uticaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta”

Podrška projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Bosni i Hercegovini u okviru projekta “GreenWorks – Zeleni Radovi, uticaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta”
Podrška projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Bosni i Hercegovini u okviru projekta “GreenWorks – Zeleni Radovi, uticaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta”

Centar za ekonomski i ruralni razvoj (CERD) u partnerstvu sa Centrom za razvoj i podršku (CRP) i Mrežom za ruralni razvoj u BiH (MRRBiH) u okviru projekta “GreenWorks – ZeleniRadovi, uticaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta” objavljuje Poziv za dostavljanje prijedloga projekata u cilju podrške lokalnim organizacijama civilnog društva iz Bosne i Hercegovine za povećanje njihovog doprinosa u oblasti zaštite životne sredine.

Rok za predaju prijedloga projekata je 29. juli 2022. do 16:00 časova

Smjernice za aplikante, uključujući anekse u vidu dokumentacije koju je potrebno ispuniti prilikom predaje prijedloga projekata i dokumentacije za informisanje, su dostupne

Referentni broj poziva: 2020/421-494 – GreenWorks – 2022 

Projekat “GreenWorks – ZeleniRadovi, uticaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta” finansira Evropska unija u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima za Bosnu i Hercegovinu 2019. – Podrška postojećim i novoosnovanim mrežama OCD-a u različitim oblastima.

Pretplatite

se na naš newsletter