Biodinamička radionica

Biodinamička radionica
Biodinamička radionica

Biodinamička radionica
Gnoj iz roga – biodinamički preparat 500

Na Domestica imanju u selu Krnete, opština Laktaši, prošle sedmice održana je radionica pripreme biodinamičkog preparata 500 (gnoj iz roga). Radionica je održana u saradnji sa Centrom dr Rudolf Steiner iz Donjeg Kraljevca u Hrvatskoj, čiji su predstavnici nakon teorijskog dijela, polaznicima pokazali na praktičan način kako se priprema biodinamički preparat 500.

Tom prilikom potpisan je i sporazum o saradnji između Centra dr Rudolf Steiner i Centra za ekonomski i ruralni razvoj (CERD) na promociji biodinamičke poljoprivrede u Bosni i Hercegovini. Dijana Posavec, direktorica Centra dr Rudolf Steiner, naglasila je da su ovakva događanja i edukacije veoma važne u pokretanju biodinamičke proizvodnje u BiH.

Ona je u uvodnom dijelu radionice objasnila da je cilj biodinamike da od poljoprivrednog imanja stvori samoodrživi organizam. Istakla je da nas tradicija, priroda i nauka uče na koji način uzgajati biljke sa zadovoljstvom, bez upotrebe štetnih supstanci, koje ne poštuju prirodnu i prehrambenu ravnotežu.

Kako bismo očuvali prirodu i zaštitili zdravlje ljudi i životinja, kroz siguran i zdrav radni okoliš, proizveli eko-biodinamičko povrće i pružili mu sve što je potrebno za zdravu ishranu pripremamo biodinamičke preparate. Sa biodinamičkim preparatima zemlji dajemo energiju koja pomaže biljkama da ostanu zdrave.

Te pripravke je, kako je pojasnila direktorica Posavec, razvio dr Rudolf Steiner na temelju antropozofije. Pripravci nisu zamjena za đubrenje te se njihova zadaća ne sastoji na prvom mjestu u tome da upravljaju procesima truljenja u đubru, već služe tome da posreduju snage zemlje i svemira kako bi te snage potpomogle sposobnosti biljaka da budu osjetilni organ zemlje.

Dr Rudolf Steiner, poznati je antropozof i čovjek koji je čitav život posvetio istraživanju sila prirode. Tako su začeti glavni principi biodinamičkog uzgoja i jedinstvenog pristupa agrokulturi koji povezuje ekologiju poljoprivrednih organizama s čitavim svemirom.

Amalka Vukelić, dipl. ing. poljoprivrede, kazala je da konvencionalna poljoprivreda, osim što proizvodi namirnice tretirane hemijskim sredstvima, herbicidima i pesticidima, vrlo negativno utiče na zemljište, vazduh, vodu i životnu sredinu, kao i na zdravlje stanovništva. Pojasnila je da biodinamička poljoprivredna proizvodnja predstavlja proizvodnju povrća i voća na potpuno prirodan način, bez umjetnih gnojiva, herbicida, pesticida, fungicida, hormona i kojekakvih drugih umjetnih primjesa i hemikalija.

Navela je da se pri sadnji i uzgoju poštuje plodored, jedne pored drugih sade se biljke koje se međusobno štite od štetočina, a pri sijanju i sadnji koristi se Mjesečev sjetveni kalendar.

– Biodinamički način poljoprivredne proizvodnje štiti zemljište i obogaćuje ga humusom. Plodovi su prirodni i zdravi- navela je ona.

Nakon teorijskog dijela, učesnici radionice su imali priliku da zajedno sa domaćinima iz CERD-a, te Centra dr Rudolf Steiner, pripreme biodinamički preparat 500 – đubrivo koje se pravi iz roga. To je, kako je pojašnjeno, bazni preparat u biodinamici a njegovom primjenom postiže se snažna aktivacija zemljišta, postiže se pobojšanje strukture zemljišta, podstiče rast i razvoj korijenovog sistema biljke, a ujedno povećava i sadržaj humusa i oživljava mikrobiološka aktivnost. Ovaj aktivator, đubrivo iz roga, se primjenjuje u malim kolčinama, prskanjem zemljišta.

Biodinamički preparat 500 priprema se na način da se lijepo oblikovani, neoštećeni kravlji rogovi pune dobro prerađenim đubrom od krave. Rogovi se ispune đubrom tako da ne ostane praznog prostora. Napunjeni rogovi se ukopaju u za to pripremljeno mjesto na humusnoj oranici ili livadi na otprilike 30 do 50 cm dubine. Rogovi ostaju u zemlji preko zime sve dok ne budu potrebni za obradu i pripremu zemljišta za sjetvu, do sredine proljeća.

Pretplatite

se na naš newsletter