22. Međunarodna Eko – konferencija

22. Međunarodna Eko – konferencija
Eksperti o unaprijeđenju zdravstvene bezbjednosti hrane

U organizaciji Ekološkog pokreta Novog Sada od 26. do 28. septembra 2018. u Novom Sadu biće organizovana 22. Međunarodna Eko – konferencija. Biće to, ujedno, i deseti jubilarni skup pod nazivom “Zdravstveno bezbjedna hrana”.

Zdravstvena bezbjednost hrane sve više dobija na značaju. Pri masovnoj konvencionalnoj proizvodnji hrane povećan je rizik da prehrambeni proizvodi gube na nutritivnoj vrijednosti, pa čak do toga da ugroze zdravlje ljudi. O tome se sve više raspravlja i u stručnoj i u najširoj javnosti razvijenih zemalja, a tzv. postsocijalističke zemlje veoma kasne u tom pogledu. U želji da doprinesu širenju validnih stručnih i naučnih informacija i podrže razmjenu gledišta i iskustava na ovu temu, organizatori Eko-konferencije o zdravstveno bezbjednoj hrani iz tog razloga je održavaju bijenalno, počev od 2000. godine. Ekološki pokret grada Novog Sada, kao inicijator i organizator, daje i na ovaj način doprinos naporima da se poboljša kvalitet života ljudi u okvirima održivog razvoja društva.

Ciljevi Eko-konferencije

Namjera organizatora je da na ovogodišnjoj Eko-konferenciji na naučnom nivou razmotri što više aktuelnih pitanja proizvodnje zdravstveno bezbjedne hrane. Potom, da se realno sagledaju i valorizuju uzročnici narušavanja ekološke ravnoteže u konvencionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji, kao i stepen ugroženosti savremene poljoprivredne proizvodnje različitim izvorima zagađenja. I na kraju, da se na osnovu razmjene mišljenja, a na bazi naučnih pokazatelja, ponude prijedlozi od koristi za dugoročne strateške programe koji se tiču industrijalizovane, kontrolisane, integralne, alternativne i održive poljoprivrede, a u cilju proizvodnje dovoljnih količina kvalitetne hrane, bez negativnih posljedica po ljudsko zdravlje i životnu sredinu.

Tematika od izbora sjemena do marketinga

Na konferenciji će biti razmatrani činioci koji utiču na zdravstvenu ispravnost, odnosno kvalitet namirnica. Govoriće se o pravilnom izboru sjemenskog materijala, važnosti optimalne pripreme zemljišta u biljnoj proizvodnji, primjeni đubriva i pesticida u procesu integralne proizvodnje, korišćenju bioloških mjera zaštite, biće riječi i o tehnologiji prerade proizvoda, marketingu i pakovanju zdravstveno bezbjednih proizvoda i ishrani domaćih životinja.

Sesije Eko-konferencije

Rad na ekokonferenciji biće podijeljen u 15 sesija. I to:

 • Klima sa stanovišta proizvodnje zdravstveno bezbjedne hrane;
 • Zemljište i voda kao osnova poljoprivredne proizvodnje zdravstveno bezbjedne hrane;
 • Genetika, genetski resursi, oplemenjivanje i genetski inženjering u funkciji proizvodnje zdravstveno bezbjedne hrane;
 • Đubriva i đubrenje u funkciji proizvodnje zdravstveno bezbjedne hrane;
 • Integralna zaštita bilja, primjena pesticida i efekti rezidua;
 • Poljoprivredna proizvodnja sa stanovišta održivog razvoja;
 • Proizvodnja ratarskih i povrtlarskih biljaka sa stanovišta zdravstveno bezbjedne hrane;
 • Proizvodnja voća i grožđa sa stanovišta zdravstveno bezbjedne hrane;
 • Stočarska proizvodnja sa stanovišta zdravstveno bezbjedne hrane;
 • Primjena prehrambrene tehnologije u proizvodnji zdravstveno bezbjedne hrane;
 • Ekonomsko stanovište proizvodnje zdravstveno bezbjedne hrane i marketing;
 • Čuvanje, transport i pakovanje zdravstveno bezbjedne hrane;
 • Nutritivna vrijednost zdravstveno bezbjedne hrane i kvalitetna ishrana;
 • Pravno stanovište zaštite proizvoda zdravstveno bezbjedne hrane i ekološki modeli i softveri u proizvodnji zdravstveno bezbjedne hrane.

Uz organizatora Ekološki pokret Novog Sada suorganizatori Eko-konferencije su: Univerzitet u Novom Sadu; Ruski državni poljoprivredni univerzitet- MTAA, Ruska Federacija; Međunarodni nezavisni ekološko politikološki univerzitet u Moskvi, Ruska Federacija; Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad; Institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu; Pasterov zavod u Novom Sadu; Legambiente, nacionalna ekološka organizacija Italije.

Izvor: Agroklub.rs

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pretplatite

se na naš newsletter