Poziv ženama sa sela

Poziv ženama sa sela
Poziv ženama sa sela

Podrška razvoju ženskog preduzetništva u ruralnim područjima
Poziv za grupe žena sa sela za prijavu na takmičenje
„Najbolji poslovni plan za razvoj ženskog preduzetništva u ruralnim područjima“

Magazin za poljoprivredu i ruralni razvoj Agro Planeta i Mikrokreditna organizacija Partner, poziva žene sa sela da prijave i kandiduju svoje poslovne ideje za učestvovanje na takmičenju „Najbolji poslovni plan za razvoj ženskog preduzetništva u ruralnim područjima“. Cilj takmičenja je podržati inovativne i razvojne ženske inicijative koje jačaju ruralnu ekonomiju, a samim tim doprinose zapošljavanju u ruralnim područjima.

Pravo za prijavu imaju:

  1. Udruženja žena sa sela;
  2. Ženske zadruge;
  3. Preduzeća koja direktno rade sa ženama na selu;
  4. Neformalne (neregistrovane u bilo koji oblik organizacije) grupe žena sa sela koje rade zajedno ili žele u budućnosti da rade zajedno.

Ovaj poziv, namjenjen je za grupe žena sa sela koje dolaze sa teritorija opština koje su locirane u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine.

Nakon nominovanja ideja, predstavnice prijavljenih grupa žena, imeće priliku da učestvuju na dvodnevnom treningu pod nazivom „Korak po korak do uspješnog poslovnog plana“, koji će ženama omogućiti sticanje osnovnih znanja i vještina iz oblasti poslovnog planiranja. Nakon sprovedenih obuka, stručno osoblje Centra za ekonomski i ruralni razvoj – CERD će pružiti savjetodavnu pomoć svim učesnicama prilikom praktične izrade poslovnih planova. Sve grupe žena, koje Agro PLANETI u predviđenom roku dostave svoje izrađene poslovne planove, ulaze u krug kandidatkinja koje će imati priliku da se takmiče za nagradu. Ocijenu poslovnih planova izvršiće Komisija, koja će primijeniti unaprijed definisane kriterijume za odabir najboljeg poslovnog plana.

Najbolje izrađeni poslovni plan biće nagrađen sa mini grantom u iznosu od 3.000,00 KM. Pomenuti iznos će se pobjednici takmičenja uručiti u vidu namjenskih sredstava, koja su navedena u poslovnom planu i koja su ključna za započinjanje i/ili nadogradnju poslovne ideje. Takođe, organizator će osigurati nagrade za drugo i treće mjesto koja će biti nenovčane prirode. Osim ovoga, svim učesnicama koji budu prisustvovali na ovom takmičenju, Partner mikrokreditna organizacija će ponuditi povoljna kreditna sredstva za započinjanje i proširenje poslovne djelatnosti.

Prijave se podnose na posebnom obrazcu u kojem organizacije trebaju da ukratko predstave ideju koju žele da nominuju. Prijavni obrazac je OVDJE. Popunjene prijave se trebaju dostaviti putem e-mail-a na adresu agroplaneta@cerd.ba. Krajnji rok za podnošenje prijava je 20. septembar 2018 godine. Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 051/491-757 ili e-mail adresu agroplaneta@cerd.ba.

Velika Kladuša, Cazin, Bužim, Bihać, Bosanska Krupa, Krupa na Uni, Oštra Luka, Bosanski Petrovac, Bosansko Grahovo, Drvar, Glamoč, Jajce, Dobretići, Sanski Most, Ključ, Petrovac, Ribnik, Istočni Drvar, Mrkonjić Grad, Kupres RS, Šipovo, Jezero, Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Laktaši, Gradiška, Srbac, Prijedor, Banja Luka, Kneževo, Kotor Varoš, Čelinac, Teslić Prnjavor, Derventa, Doboj i Brod.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pretplatite

se na naš newsletter